Medlem

Generalforsamling 2024

Kredsens investeringer er omfattet af Lån og Spar banks politik for bæredygtighed og samfundsansvar  https://www.lsinvest.dk/politikker-2/

Du kan se beretningen HER

 

GENERALFORSAMLINGEN BLEV 

Afholdt onsdag d. 20. marts 2024 på Morten Børup Skolen.

Endelig dagsorden 

 1. Valg af dirigent  

 1. Beretning 

 1. Regnskab 

 1. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer 

 1. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til lønnet medhjælp 

 1. Budget og fastsættelse af kontingent for 2025 

 1. Valg 

 1. Formand: Frank Larsen genopstiller 

 1. Næstformand: Vivi Larsen genopstiller 

 1. Kredsstyrelsen (4 pladser): Annette Hinkbøl, Barbara Kolby og Torben Kristensen genopstiller og 1. suppleant Birgitte Herrmann opstiller. 

 Desuden var der valg til kongresdelegeret, suppleanter, kritiske revisorer og revisorsuppleant.  

 1. Eventuelt. 

 Efter generalforsamlingen var der fællesspisning og hygge😊 

 

-----Valgresultat-----

Formand: Frank Larsen: Valgt

Næstformand: Vivi Larsen: Valgt

Kredsstyrelsen (4 pladser): Annette Hinkbøl, Barbara Kolby og Torben Kristensen samt 1. suppleant Birgitte Herrmann: Valgt

Valg til kongresdelegeret: Annette Hinkbøl, Barbara Kolby og Torben Kristensen stillede op som kredsdelegerede.Følgende blev valgt: Barbara Kolby og Torben Kristensen. 

1. suppleant til kongres: Annette Hinkbøl valgt.

2. suppleant til Kongres: Birgitte Herrmann valgt.

Valg til suppleanter til kredsstyrelsen, følgende blev valgt: 

1. suppleant: Jens Nedergaard Bjerre (TR Vestskolen, afd. Skovbakkeskolen). Derudover også 3. suppleant til kredsdelegerede.

2. suppleant: Lone Rømer (TR Bakkeskolen).

3. suppleant: Lena Maul (TR Højboskolen).

4. suppleant: Susie Østergaard Hoeg (TR UU, Skanderborg).

Kritiske Revisorer: Ole Trøst Rasmussen og Torben Madsen blev valgt.

Revisorsuppleant: Mette Højberg (TR Stilling skole).