Skanderborg Kommune

Relevante oplysninger om ansættelsesforhold i Skanderborg og andre kommunale oplysninger af væsentlighed for ansættelsen i Skanderborg.

Relevante oplysninger om ansættelsesforhold i Skanderborg og andre kommunale oplysninger af væsentlighed for ansættelsen i Skanderborg.

Lærernes 5 ugers ferie i Skanderborg Kommune er:
Sommer 2023: uge 27 - 28 - 29
Efterårsferie 2023 uge 42
Vinterferie 2024: uge 7

 

LOKALE AFTALER SKANDERBORG

Her kan du læse Aftale om anciennitet og ferie fra konflikt 13

Her kan du læse Tillæg til aftale om anciennitet og ferie fra konflikt 13

Her kan du læse Eksamens aftalen 2023

Her kan du læse om Skb. løntillægs aftalen gældende fra den 1/8 19.

Her kan du læse aftalen vedr. skiftende arbejdssteder i Skb. Kommune

Her kan du læse Medarbejder aftalen for Skanderborg Kommune

Her kan du læse A20 Skanderborgpapiret

Her kan du læse Bilag til Skanderborg Kommunes udmøntning af A20

Her kan du læse aftale om løn- og ansættelsesvilkår for tale-hørekonsul.