Skanderborg Kommune

Relevante oplysninger om ansættelsesforhold i Skanderborg og andre kommunale oplysninger af væsentlighed for ansættelsen i Skanderborg.

Relevante oplysninger om ansættelsesforhold i Skanderborg og andre kommunale oplysninger af væsentlighed for ansættelsen i Skanderborg.

Lærernes 5 ugers ferie i Skanderborg Kommune er:
Sommer 2024: uge 28 - 29 - 30
Efterårsferie 2024 uge 42
Vinterferie 2025: uge 7

 

LOKALE AFTALER SKANDERBORG

Her kan du læse arbejdstidsaftalen for UU 2023

Her kan du læse aftalen for lærere der underviser Ukrainske elever.  

Her kan du læse Aftale om anciennitet og ferie fra konflikt 13

Her kan du læse Tillæg til aftale om anciennitet og ferie fra konflikt 13

Her kan du læse Eksamensaftalen 2023

Her kan du læse om Skb. løntillægsaftalen gældende fra den 1/8 19.

Her kan du læse aftalen vedr. skiftende arbejdssteder i Skb. Kommune

Her kan du læse Medarbejderaftalen for Skanderborg Kommune

Her kan du læse A20 Skanderborgpapiret.

Her kan du læse aftale om løn- og ansættelsesvilkår for tale-hørekonsul.

 

Psykologisk krisehjælp. 

Hvis du som medarbejder i Skanderborg Kommune kommer i en situation, hvor du får brug for psykologisk krisehjælp, skal du henvende dig til din nærmeste leder, der kan henvise dig til psykologbistand gennem ”Falck Healthcare”.

Hvis der er brug for yderligere hjælp, er der muligheder gennem DLF, Lærernes Pension og for kunder også hos Lærerstandens Brandforsikring. Henvendelse kan ske ved hjælp fra din tillidsrepræsentant.