Om Kredsen

Tillidsrepræsentanter Skanderborg

På hver af skolerne i Skanderborg er der valgt en tillidsrepræsentant, som er til din rådighed med hjælp og vejledning. I langt de fleste tilfælde vil du umiddelbart kunne få et fyldestgørende svar, hvis du henvender dig til vedkommende.

I nogle sager vil tillidsrepræsentanten henvise dig til Kredskontoret eller selv gå videre med sagen denne vej.

Du er altid velkommen til selv at henvende dig direkte til kredskontoret.

Alle tillidsrepræsentanterne mødes på kredskontoret en gang om måneden for at udveksle synspunkter og oplysninger med hinanden og med kredsstyrelsen. På denne måde er tillidsrepræsentanterne en vigtig del af kommunikationen mellem kredsstyrelse og medlemmer. Derudover afholdes efter behov TR møder i de enkelte kommuner.

Henvend dig på kredskontoret hvis du har brug for oplysninger om hvem der er Tillidsrepræsentant på din skole/ansættelsessted.