Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen er valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

I denne kreds har vi indrettet os sådan, at styrelsesmedlemmerne både tager sig af det rent politiske og egentlig sagsbehandling. Dette indebærer, at det enkelte styrelsesmedlem udover arbejdet på skolen har direkte kontakt med medlemmer, der har spørgsmål eller problemer som følge af arbejdet.

Onsdag er forbeholdt møder, så hvis det er muligt, bedes du henvende dig en af de andre dage.

Kredsstyrelsen består af:

 

Formand Frank Møller Larsen

51 94 08 69

frla@dlf.org

Fællestillidsrepræsentant i Skanderborg kommune

 

Næstformand Vivi Gottlieb Larsen

Vivi Gottlieb

22 37 89 04

vgla@dlf.org

 

Kasserer Annette Værum Hinkbøl

Anette Vaerum Hinkboel2

40 45 65 17

anhi@dlf.org


Arbejder på Låsby skole i Låsby.
Træffes bedst på kredskontoret tirsdag, onsdag og fredag.

 

Styrelsesmedlem Torben Gejl Kristensen

Torben Gejl
29 82 52 93

togk@dlf.org

Fællestillidsrepræsentant i Odder Kommune
Arbejder på Parkvejens skole i Odder
Træffes bedst på kontoret mandag og onsdag.

 

Styrelsesmedlem Pernille Eiler Hem

Pernille Eiler

41 57 51 36

phem@dlf.orfg

Arbejder på Højboskolen i Hørning

Træffes bedst på kontoret onsdag og torsdag.

 

Styrelsesmedlem Barbara Bjørnestad Kolby

Barbara Kolby 

27 21 17 73

     bbko@dlf.org      

Arbejder på Morten Børup skolen i Skb.

Træffes bedst onsdag

  

Sekretær Jeanette Lynge Mortensen 

 Jeanette20171