Lønpolitik

Vedtaget i kredsstyrelsen den 24. november 2009

 

 

  1. Ny-lønsmidler udmøntes så ligeligt som muligt, så alle lærere/børnehaveklasseledere tilgodeses.
  2. Kriterier for de enkelte løndele skal være kendte, bredest muligt accepterede, gennemskuelige og objektive.
  3. Løn kan som udgangspunkt ikke erstatte tid.
  4. Kredsen forhandler ny-løn med skolens leder med udgangspunkt i oplæg fra TR.
  5. Kredsen skal arbejde for, at alle lønmidler, der er til rådighed for ny-løn, også udløses på den enkelte skole.
Nyttige links

KTOKommunale tjenestemænd og overenskomstansatte

UVMUndervisningsministeriet

ATArbejdstilsynet

DCUMDansk Center for undervisningsmiljø

BHKLBørnehaveklasseleder foreningen

SKB.DASkanderborg Kommune Dagsordner og Referater

ODDER DAOdder Kommune Dagsordener og Referater  

FH Fagbevægelsens Hovedorganisation for partipolitisk uafhængige tjenestemands- og funktionærorganisationer, der har forhandlingsret med hensyn til løn-  og arbejdsforhold.