Lønpolitik

Vedtaget i kredsstyrelsen den 24. november 2009 og er stadig gældende. 

  

  1. Ny-lønsmidler udmøntes så ligeligt som muligt, så alle lærere/børnehaveklasseledere tilgodeses.
  2. Kriterier for de enkelte løndele skal være kendte, bredest muligt accepterede, gennemskuelige og objektive.
  3. Løn kan som udgangspunkt ikke erstatte tid.
  4. Kredsen forhandler ny-løn med skolens leder med udgangspunkt i oplæg fra TR.
  5. Kredsen skal arbejde for, at alle lønmidler, der er til rådighed for ny-løn, også udløses på den enkelte skole.

Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte

Undervisningsministeriet

Arbejdstilsynet

Dansk Center for undervisningsmiljø

Børnehaveklasseleder foreningen

Kommune Dagsordner og Referater

Odder Kommune Dagsordener og Referater  

Fagbevægelsens Hovedorganisation for partipolitisk uafhængige tjenestemands- og funktionærorganisationer, der har forhandlingsret med hensyn til løn-  og arbejdsforhold.