Arbejdsmiljørepræsentanter

På hver af ans.stederne i kredsen er der valgt en arbejdsmiljørepræsentant, som er til din rådighed med hjælp og vejledning. I langt de fleste tilfælde vil du umiddelbart kunne få et fyldestgørende svar, hvis du henvender dig til vedkommende. I nogle sager vil arbejdsmiljørepræsentanten henvise dig til Kredskontoret eller selv gå videre med sagen denne vej. Du er altid velkommen til selv at henvende dig direkte til kredskontoret.

Henvend dig på kredskontoret hvis du har brug for oplysninger om hvem der er Arbejdsmiljørepræsentant på din skole/ansættelsessted.