Odder Kommune

Relevante oplysninger om ansættelsesforhold i Odder og andre kommunale oplysninger af væsentlighed for ansættelsen i Odder.

Om Odder Kommune
Relevante oplysninger om ansættelsesforhold i Odder og andre kommunale oplysninger af væsentlighed for ansættelsen i Odder.

Lærernes 5 ugers ferie i Odder Kommune er:
Sommer 2024: uge 28 - 29 - 30
Efterårsferie 2024: uge 42
Vinterferie 2025: uge 7

 

LOKALE AFTALER ODDER 

Her kan du læse A20 Samarbejdssporet 2023-24 med Odder kommune 

Her kan du læse aftalen vedr. procedure for jobpuljen i Odder

Her kan du læse aftalen vedr. skiftende arbejdssteder i Odder Kommune

Her kan du læse Medarbejderaftalen for Odder Kommune

Her kan du læse aftalen om Ipad tillæg

Her kan du læse om Senior politik i Odder Kommune

Psykologisk krisehjælp

Hvis du som medarbejder i Odder Kommune kommer i en situation, hvor du får brug for psykologisk krisehjælp, skal du henvende dig til din nærmeste leder, der kan henvise dig til psykologbistand gennem "Human House".

Hvis der er brug for yderligere hjælp, er der muligheder gennem DLF, Lærernes Pension og for kunder også hos Lærerstandens Brandforsikring. Henvendelse kan ske ved hjælp fra din tillidsrepræsentant.