Medlem

Generalforsamling 2023

Kredsens investeringer er omfattet af Lån og Spar banks politik for bæredygtighed og samfundsansvar  https://www.lsinvest.dk/politikker-2/

Du kan se årsvideoen HER

GENERALFORSAMLING blev afholdt 

                                                   Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 17.00-

På Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder

 Endelig Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Regnskab
  3. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer
  4. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til lønnet medhjælp
  5. Budget og fastsættelse af kontingent for 2024
  6. Beretning
  7. Suspendering af generalforsamlingen med indspark fra Sebastian Dorset og efterfølgende debat i grupper
  8. Eventuelt.

  

                                            Vi slutter af med fællesspisning og hygge😊

 

Med venlig hilsen

 

Kredsstyrelsen