Medlem Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 Valgresultater

                                                                         

Generalforsamlingen 2022 blev afholdt

torsdag den 31/3 på 

Vestermølle, Oddervej i Skanderborg 

 

Der blev afholdt valg til kredsstyrelsen. Og følgende blev valgt. 

Formand og kongresdelegeret:

Frank Møller Larsen

Næstformand og kongresdelegeret:

Vivi Gottlieb Larsen

Fire Kredsstyrelsesmedlemmer:

Kasserer: Annette Hinkbøl, Låsby skole.

Torben Gejl Kristensen, Parkvejens skole

Pernille Eiler Hem, Højboskolen

Barbara Bjørnestad Kolby, Morten Børup skolen

 

To kongresdelegerede:  

Torben Gejl Kristensen, Parkvejens skole.

Barbara Bjørnestad Kolby, Morten Børup skolen.

1.   Suppleant for kongresdelegerede, Pernille Eiler Hem, Højboskolen.

2.   Suppleant for kongresdelegerede, Annette Hinkbøl, Låsby skole.

Kredsstyrelsessuppleanter:

  1. Suppleant for kredsstyrelsen og 3. suppleant for kongresdelegerede.

       Birgitte Herrmann, Vestskolen afd. Vestermarkskolen.

2.    Suppleant for kredsstyrelsen, Lone Rømer, Bakkeskolen.

3.    Suppleant for kredsstyrelsen, Jens Bjerre, Vestskolen afd.                                                       Skovbakkeskolen.

4.    Suppleant for kredsstyrelsen, Susie Østergaard Hoeg, UU Center.

 

Kritiske revisorer: Bent Eriksen og Ole Trøst Rasmussen

Kritisk revisor suppleant: Torben Madsen, Vestskolen afd. Skovbakkeskolen

 

FTR Skanderborg: Frank Møller Larsen

FTR Odder: Torben Gejl Kristensen