Om Kredsen

Generalforsamling 2021

 Generalforsamlingen blev afholdt 

Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 17.00- På Teams 

  Endelig Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til lønnet medhjælp
  6. Budget og fastsættelse af kontingent for 2022
  7. Eventuelt