Om Kredsen

Generalforsamling 2020

                                                                                       

Generalforsamlingen bliver afholdt onsdag den 7/10 2020 kl. 17.00

Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25 i Odder 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal skriftligt foreligge kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingen.

 Gordon Oerskov

Traditionen tro foreslår styrelsen Gordon Ørskov Madsen til dirigent.