Om Kredsen

Generalforsamling 2020

                                                                         

Generalforsamlingen 2020 blev afholdt

onsdag den 7/10 på

Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25 i Odder 

 

Der blev afholdt valg til kredsstyrelsen. Og følgende blev valgt. 

Formand og kongresdelegeret

Frank Møller Larsen

Næstformand og kongresdelegeret

Vivi Gottlieb Larsen

To Kongresdelegerede og kredsstyrelsesmedlemmer:

Kasserer Annette Værum Hinkbøl, Låsby skole og Torben Gejl Kristensen, Parkvejens skole.

To kredsstyrelsesmedlemmer og suppleant for kongresdelegerede:

Pernille Eiler Hem, Højboskolen, 1. suppleant for kongresdelegerede og Barbara Bjørnestad Kolby, Morten Børup skolen, 2. suppleant for kongresdelegerede.

 Kredsstyrelsessuppleanter:

  1. suppleant: Lone Rømer, Bakkeskolen. 3. suppl. for kongresdeleg.
  2. suppleant: Thomas Skipper, UU-Center
  3. suppleant: Anne Grau, Saksild skole
  4. suppleant: Christine Tønder Hyldgaard, Gylling skole

Kritiske revisorer: Bent Eriksen og Ole Trøst Rasmussen

Kritisk revisor suppleant: Torben Madsen, Vestskolen afd. Skovbakkeskolen

 

FTR Skanderborg: Frank Møller Larsen

FTR Odder: Torben Gejl Kristensen