Om Kredsen

Generalforsamling 2020

                                                                         

Generalforsamlingen blev afholdt

onsdag den 7/10 2020 på

Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25 i Odder 

 

Der blev afholdt valg til kredsstyrelsen.

Formand: Frank Larsen blev valgt.

Næstformand: Vivi Gottlieb Larsen blev valgt.

Kredsdelegerede: Torben Geil Kristensen og Anette Wærum Hinkbøl blev valgt.

Øvrig kredsstyrelse: Barbara Bjørnestad Kolby og Pernille Eiler Hem blev valgt.

 

Suppleanterne blev valgt i nævnte rækkefølge:

1. suppleant: Lone Rømer

2. suppleant: Thomas Skipper

3. suppleant: Anne Grau

4. suppleant: Christine Tønder Hyldgaard

 

Kritiske revisorer: Bent Eriksen og Ole Trøst blev valgt.

Revisorsuppleant: Torben Madsen blev valgt.