Nyt fra Kredsen fra den 24 november

Nyt fra Kredsen fra den 24 november 2014

   NYT FRA KREDSEN    

24. november 2014 

Vi har i begge kommuner haft et halvdagsmøde med deltagelse af alle vores skoleledere og tillidsrepræsentanter.

På møderne er der udtrykt en fælles erkendelse af problemfelterne i forbindelse med de nye vilkår for udførelse af lærerarbejdet.

Det største problem kan formuleres på den måde, at der er for mange opgaver, hvilket betyder, at der er for lidt tid til forberedelse, efterbehandling og evaluering af undervisningen – der er for lidt sammenhængende tid til forberedelsen, løsningen af andre opgaver spiser af forberedelsen, resttid kaldes forberedelse, fælles forberedelse er en mangelvare, bl.a. fordi kollegaer ikke har forberedelsestid samtidig, og afspadsering sker ofte i forberedelsestiden.

 

Vi er desuden enige med skolelederne om en lang række andre problemfelter. På alle skoler skal der f.eks. arbejdes med lektiecafeerne, opgaveoversigterne, den understøttende undervisning, mulighed for fleksibilitet og ikke mindst inklusion, men der er forskel på, hvor store problemerne er, og hvordan de fordeler sig.

 

Det er naturligvis utilfredsstillende, at vi har så mange problemer. Men når nu vi har det, så er det meget opløftende, at vi kan beskrive dem i enighed med vores ledere, og at vi sammen kan påbegynde et arbejde, hvor vi inspirerer og hjælper hinanden med at finde løsninger og sprede gode ideer og at bruge de erfaringer med løsninger der virker, løsninger, som forskellige skoler allerede nu har på en række områder.

Vi forventer, at vi i begge kommuner fortsætter det fælles arbejde, som nu er sat i gang, og vi forventer, at vi som lærere medvirker til at nytænke både undervisning og organisationsformer.

 

Vi er i begge kommuner i god dialog med såvel den politiske-, som den administrative ledelse.

 

Folk, med god forstand på implementering, siger, at så store forandringer, som er blevet sat i værk på skoleområdet, skal have mindst fire år før det er implementeret – og det forudsætter, at vi arbejder med tingene.

I Skanderborg er der investeret i det store projekt omkring ”Synlig læring”. Det er rigtig vigtigt, at vi får det projekt til at virke, som det er tænkt – nemlig en håndsrækning til lærerne i deres bestræbelser på fortsat at levere god undervisning.
I Odder havde byrådet besluttet at bruge 6 mio. kr. til iPads, af de penge, der er tildelt fra Staten til implementering af folkeskolereformen. Økonomiudvalget har lyttet til den efterfølgende debat og  besluttet at øge puljen til implementering af folkeskolereformen med 2,5 mio.


Det er alle skolens parter der skal arbejde med tingene. Politikerne skal skaffe flere penge allerede fra næste års budget. Hvis skolerne sidste år var blevet bedt om at øge undervisningen med 10 %, så ville det have betydet en udgift på ca. 30 mio. kr. i Skanderborg og ca. 10 mio. kr. i Odder. Vi mangler med andre ord henholdsvis 60 og 20 lærere i vores skolevæsner.

 

Og så noget lidt mere praktisk: Løntjek
Hvis du vil have tjekket din lønseddel, kan du aflevere en kopi af begge lønsedlens sider til din tillidsrepræsentant.  Spørg din TR, hvornår du skal aflevere.

 

På kredsstyrelsens vegne

Venlig hilsen

Bent Eriksen

Kredsformand

Målgruppe