Medlem

Generalforsamling

Se Kredsens beretning her   beretningen

                       

                              Generalforsamlingen blev afholdt                                     

Torsdag d. 31. marts 2022  kl. 17.00 - ca. 19:30

På Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg

  Endelig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til lønnet medhjælp
  6. Budget og fastsættelse af kontingent for 2023
  7. Valg
  8. Eventuelt

I år var der valg til kredsstyrelsen. Den siddende kredsstyrelse genopstiller. Skulle du have lyst til at prøve kræfter med kredsarbejdet, kan du kontakte kontoret for yderligere information. Se i øvrigt kredsens vedtægter §7.

Efter generalforsamlingen var der tid til spisning og hygge. Menuen var saftig unghanebryst serveret med sauce supreme med syltet hokkaido og ristede bøgehatte. Hertil grillet spidskål med Vesterhavs ost, glaseret gulerod og knuste kartofler.