Om Kredsen

Tillidsrepræsentanter Odder

På hver af skolerne i Odder er der valgt en tillidsrepræsentant, som er til din rådighed med hjælp og vejledning. I langt de fleste tilfælde vil du umiddelbart kunne få et fyldestgørende svar, hvis du henvender dig til vedkommende.

I nogle sager vil tillidsrepræsentanten henvise dig til Kredskontoret eller selv gå videre med sagen denne vej.

Du er altid velkommen til selv at henvende dig direkte til kredskontoret.

Alle tillidsrepræsentanterne mødes på kredskontoret en gang om måneden for at udveksle synspunkter og oplysninger med hinanden og med kredsstyrelsen. På denne måde er tillidsrepræsentanterne en vigtig del af kommunikationen mellem kredsstyrelse og medlemmer. Derudover afholdes efter behov TR møder i de enkelte kommuner.

 

Gylling skole, Gylling skolegade, 8300  Odder

Christine Toender

Tillidsrepræsentant Christine Tønder

chri00n9@odsko.dk

   

Hou skole, Skolevænget Hov, 8300  Odder

 Fotografen Er Paa Vej 

Tillidsrepræsentant Emil Kildeberg Olsen

emil111v@odsko.dk

 

Hundslund Centralskole, Landevejen 30, 8350  Hundslund

I øjeblikket ingen Tillidsrepræsentant

  

Parkvejens skole, Nølevvej 4, 8300  Odder

Torben Gejl

Tillidsrepræsentant Torben Gejl torben.gejl.kristensen@skolekom.dk

 

PPR Odder, Randlevvej 2, 8300  Odder

Anne Marie Dibbern

Tillidsrepræsentant Anne-Marie Dibbern-Brough anne.brough@odder.dk

 

Saxild skole, Rudevej 100, 8300  Odder

Anne Grau

Tillidsrepræsentant Anne Grau anne.grau1965@gmail.com

 

Skovbakkeskolen, Tværgade, 8300  Odder

Jens Bjerre Skovbakke

Tillidsrepræsentant Jens Nedergaard Bjerre jens5648@odsko.dk

 

UUCenter Odder, Samsø, Skanderborg, Bakkedraget 1, 8362  Hørning

Thomas Sand Skipper Uu

Tillidsrepræsentant Thomas Sand Skipper

Thomas.skipper@skanderborg.dk

 

Vestermarkskolen, Vennelundsvej, 8300  Odder

Fotografen Er Paa Vej

Tillidsrepræsentant Birgitte Hermann birgittehermann@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillidsrepr. kalender

TR årskalender her

TR Håndbogen her