Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen 2018 Beskaaret

Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer.

Sommervagter 2019, se telefon numre længere nede.

Uge 27: Torben Gejl Kristensen

Uge 28: Sisse Olsson

Uge 29: Frank Larsen

Uge 30: Torben Bondegaard Nielsen

Uge 31: Annette Hinkbøl

Uge 32: Torben Gejl Kristensen

 Vores sekretær er her fra onsdag i uge 31.

 

Kredsstyrelsen er valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

I denne kreds har vi indrettet os sådan, at styrelsesmedlemmerne både tager sig af det rent politiske og egentlig sagsbehandling. Dette indebærer, at det enkelte styrelsesmedlem udover arbejdet på skolen har direkte kontakt med medlemmer, der har spørgsmål eller problemer som følge af arbejdet.

Onsdag er forbeholdt møder, så hvis det er muligt, bedes du henvende dig en af de andre dage.

Kredsstyrelsen består af:

 

Formand Frank Møller Larsen

51 94 08 69

frla@dlf.org

Fællestillidsrepræsentant i Skanderborg kommune

 

Næstformand Torben Bondegaard Nielsen

24 86 55 93

Toni@dlf.org

Fællestillidsrepræsentant i Odder Kommune

 

Kasserer Annette Værum Hinkbøl

Anette Vaerum Hinkboel2

40 45 65 17

anhi@dlf.org


Arbejder på Låsby skole i Låsby.
Træffes bedst på kredskontoret tirsdag, onsdag og fredag.

 

Styrelsesmedlem Torben Gejl Kristensen

Torben Gejl
29 82 52 93

togk@dlf.org
Arbejder på Parkvejens skole i Odder
Træffes bedst på kontoret mandag og onsdag.

 

Styrelsesmedlem Vivi Gottlieb Larsen

Vivi Gottlieb
22 37 89 04
vgla@dlf.org
Arbejder på Stilling skole i Stilling
Træffes bedst på kontoret onsdag og torsdag.

 

Styrelsesmedlem Sisse Olsson

Sisse Olsson 

28 89 76 30

sols@dlf.org

Arbejder på Bakkeskolen i Hørning

Træffes bedst på kontoret tirsdag og onsdag.

 

Sekretær Jeanette Lynge Mortensen 

 Jeanette20171