Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen er valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

I denne kreds har vi indrettet os sådan, at styrelsesmedlemmerne både tager sig af det rent politiske og egentlig sagsbehandling. Dette indebærer, at det enkelte styrelsesmedlem udover arbejdet på skolen har direkte kontakt med medlemmer, der har spørgsmål eller problemer som følge af arbejdet.

Onsdag er forbeholdt møder, så hvis det er muligt, bedes du henvende dig en af de andre dage.

Kredsstyrelsen består af:

Formand Bent Eriksen


21 65 65 32
be@dlf.org
Kommunerepræsentant i Skanderborg kommune.
Træffes almindeligvis hele ugen.

 

Næstformand Frank Larsen


 51 94 08 69
frla@dlf.org
Arbejder på Bjedstrup skole i Ry.
Træffes bedst på kontoret mandag, onsdag og torsdag.

 

Kasserer Annette Værum Hinkbøl


40 45 65 17
anhi@dlf.org
Arbejder på Låsby skole i Låsby.
Træffes bedst på kredskontoret onsdag, torsdag og fredag.

 

Styrelsesmedlem Torben Bondegaard Nielsen


24 86 55 93
Toni@dlf.org

Kommunerepræsentant i Odder Kommune

Arbejder på Vestermarkskolen i Odder
Træffes bedst på kontoret mandag og onsdag.

 

Styrelsesmedlem Torben Gejl Kristensen

Torben Gejl
29 82 52 93

togk@dlf.org
Arbejder på Parkvejens skole i Odder
Træffes bedst på kontoret mandag og onsdag.

 

Styrelsesmedlem Vivi Gottlieb Larsen

Vivi Gottlieb
22 37 89 04
vgla@dlf.org
Arbejder på Stilling skole i Stilling
Træffes bedst på kontoret onsdag og torsdag.

Sekretær Jeanette Lynge Mortensen 

 Jeanette20171