Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen 2018 Beskaaret

KONTORET ER LUKKET I JULEN FRA OG MED DEN 22. DECEMBER TIL OG MED DEN 2. JANUAR

I akutte tilfælde kan du kontakte Frank Larsen på tlf. nr. 51 94 08 69 eller Torben Nielsen på tlf. nr. 24 86 55 93 alle hverdage mellem kl. 12.00 - 13.00. Du kan også sende en mail til 131@dlf.org og vi vil kontakte dig efter ferien.

GOD JUL OG GODT NYTÅR

Kredsstyrelsen er valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

I denne kreds har vi indrettet os sådan, at styrelsesmedlemmerne både tager sig af det rent politiske og egentlig sagsbehandling. Dette indebærer, at det enkelte styrelsesmedlem udover arbejdet på skolen har direkte kontakt med medlemmer, der har spørgsmål eller problemer som følge af arbejdet.

Onsdag er forbeholdt møder, så hvis det er muligt, bedes du henvende dig en af de andre dage.

Kredsstyrelsen består af:

 

Formand Frank Møller Larsen

51 94 08 69

frla@dlf.org

Arbejder på Bjedstrup skole i Ry.
Træffes bedst på kontoret mandag, onsdag og torsdag.

 

Næstformand Torben Bondegaard Nielsen

24 86 55 93

Toni@dlf.org

Kommunerepræsentant i Odder Kommune

Arbejder på Vestermarkskolen i Odder Træffes bedst på kontoret mandag og onsdag.

 

Kasserer Annette Værum Hinkbøl

Anette Vaerum Hinkboel2
40 45 65 17

anhi@dlf.org


Arbejder på Låsby skole i Låsby.
Træffes bedst på kredskontoret tirsdag, onsdag og fredag.

 

Styrelsesmedlem Torben Gejl Kristensen

Torben Gejl
29 82 52 93

togk@dlf.org
Arbejder på Parkvejens skole i Odder
Træffes bedst på kontoret mandag og onsdag.

 

Styrelsesmedlem Vivi Gottlieb Larsen

Vivi Gottlieb
22 37 89 04
vgla@dlf.org
Arbejder på Stilling skole i Stilling
Træffes bedst på kontoret onsdag og torsdag.

 

Styrelsesmedlem Sisse Olsson

Sisse Olsson 

28897630

sols@dlf.org

Arbejder på Bakkeskolen i Hørning

 

Sekretær Jeanette Lynge Mortensen 

 Jeanette20171