Kassereren og pbs online tilmelding

 

Kontingentsatser fra den 1/8 2017:

For almindelige medlemmer                      kr. 450- /måned

For pensionister                                        kr. 116,- /måned

OBS – konfliktkontingent i perioden 1/8 2013 – 31/7 2017 erstatter ovenstående for alm. medlemmer. 

Ikke lockoutede                  kr. 547,-/måned

Lockoutede m. Lån             kr. 547,-/måned

Lockoutede u. Lån              kr. 127,-/måned

Du vil som nyt medlem få tilsendt et pbsgirokort, dækkende den første periode. Derefter vil kontingentet blive opkrævet med en PBS opkrævning hvert kvartal (for fraktion 4 hvert halve år).Jeg vil stærkt opfordre dig til at få opkrævningen tilmeldt PBS, så kontingent-betalingen kan ske automatisk.
Dette vil forenkle sagsgangen meget for både dig og os.

Betalingsservice online tilmelding Fraktioner:  

 1

 2

 3

 4

6

 

 Lærere

 Bhv. kl. ledere

 Ledere

 Pensionister

Særlige medlemmer

 Kasserer - Annette Værum Hinkbøl

 Annette Hinkboel