Om Kredsen

Generalforsamling 2020

                                                                                        

Generalforsamlingen i Skanderborg-Odder Lærerkreds er udskudt p.g.a. Coronavirus.

Onsdag den 25. marts kl 17.00 på Parkvejens Skole, Nølevvej 4, 8300 Odder.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal skriftligt foreligge kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingen.

 Gordon Oerskov

Traditionen tro foreslår styrelsen Gordon Ørskov Madsen til dirigent.