Om Kredsen

Generalforsamling 2019

Der indkaldes til

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 17.00-20.30

På Niels Ebbesenskolen

Højvangens Torv 4

8660 Skanderborg

 Endelig dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Beretning

------------------------------------------------------

Generalforsamlingen suspenderes

                    - dialog med kredsstyrelsen

------------------------------------------------------

3.   Regnskab

4.   Indkomne forslag

                    - forslag til vedtægtsændring

5.   Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af 

      vederlag til lønnet medhjælp

6.   Budget og fastsættelse af kontingent for 2020

                    - forslag til fastsættelse af kontingent med stigning til følge

7.   Eventuelt

  

Med venlig hilsen

Kredsstyrelsen

 Skanderborg-Odder Lærerkreds · Møllegade 52B, 8660 Skanderborg

 TLF.: 86 51 05 51·MAIL: 131@dlf.org ·  www.kreds131.dk