Om Kredsen

Generalforsamling

Kredsen afholdte generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 på Niels Ebbesen skolen                         

Du kan her på siden læse både den skriftlige og den mundtlige beretning