Om Kredsen

Generalforsamling 2017/18

 

På Generalforsamlingen 2018 blev følgende valgt.

Valg til Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsesmedlem og Kredsformand Frank Møller Larsen

Kredsstyrelsesmedlem og  Næstformand Torben Bondegaard Nielsen

Kredsstyrelsesmedlem  Annette Hinkbøl

Kredsstyrelsesmedlem Vivi Gottlieb Larsen

Kredsstyrelsesmedlem Torben Gejl Kristensen

Kredsstyrelsesmedlem Sisse Olsson

 

Kongresdelegerede

Frank Møller Larsen, Torben Bondegaard Nielsen, Annette Hinkbøl, Torben Gejl Kristensen

  1. suppl. Sisse Olsson 
  2. suppl. Vivi Gottlieb Larsen
  3. suppl. Pernille Eiler

Suppleanter til Kredsstyrelsen

  1. suppl. Pernille Eiler
  2. suppl. Henrik Olander Gravgaard
  3. suppl. Anne Grau
  4. suppl. Christine Tønder

Kritiske revisorer Herman Rasmussen og Jens Sørensen

Suppl. for kritiske revisorer er Ole Trøst Rasmussen

  

Du kan her på siden læse både den skriftlige og den mundtlige beretning