Om Kredsen

Generalforsamling

 GENERALFORSAMLING

 Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 17.00-20.30

 På Niels Ebbesenskolen

 Højvangens Torv 4

 8660 Skanderborg

 Endelig dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Beretning

------------------------------------------------------

Generalforsamlingen suspenderes

                    - dialog med kredsstyrelsen

------------------------------------------------------

3.   Regnskab

4.   Indkomne forslag

                    - forslag til vedtægtsændring

5.   Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af

      vederlag til lønnet medhjælp

6.   Budget og fastsættelse af kontingent for 2020

                    - forslag til fastsættelse af kontingent med stigning til følge

7.   Eventuelt

  

Skanderborg-Odder Lærerkreds · Møllegade 52B, 8660 Skanderborg

TLF.: 86 51 05 51·MAIL: 131@dlf.org ·  www.kreds131.dk

 

På Generalforsamlingen 2018 blev følgende valgt.

Valg til Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsesmedlem og Kredsformand Frank Møller Larsen

Kredsstyrelsesmedlem og  Næstformand Torben Bondegaard Nielsen

Kredsstyrelsesmedlem  Annette Hinkbøl

Kredsstyrelsesmedlem Vivi Gottlieb Larsen

Kredsstyrelsesmedlem Torben Gejl Kristensen

Kredsstyrelsesmedlem Sisse Olsson

 

Kongresdelegerede

Frank Møller Larsen, Torben Bondegaard Nielsen, Annette Hinkbøl, Torben Gejl Kristensen

  1. suppl. Vivi Gottlieb Larsen
  2. suppl. Sisse Olsson

Suppleanter til Kredsstyrelsen

  1. suppl. Pernille Eiler
  2. suppl. Henrik Olander Gravgaard
  3. suppl. Anne Grau
  4. suppl. Christine Tønder

Kritiske revisorer Herman Rasmussen og Jens Sørensen

Suppl. for kritiske revisorer er Ole Trøst Rasmussen

  

Du kan her på siden læse både den skriftlige og den mundtlige beretning