Arbejdsmiljørepræsentanter

På hver af ans.stederne i kredsen er der valgt en arbejdsmiljørepræsentant, som er til din rådighed med hjælp og vejledning. I langt de fleste tilfælde vil du umiddelbart kunne få et fyldestgørende svar, hvis du henvender dig til vedkommende. I nogle sager vil arbejdsmiljørepræsentanten henvise dig til Kredskontoret eller selv gå videre med sagen denne vej. Du er altid velkommen til selv at henvende dig direkte til kredskontoret.

Bakkeskolen Lone Rømer loneroemer@gmail.com

Bjedstrup skole Jeppe Beese Frederiksen jeppebeese@hotmail.com

Ejer Bavnehøj skolen Pia Stoltenhoff pia.stoltenhoff@skolekom.dk

Gl. Rye skole pæd. Annette Andersen anette.andersen83@skolekom.dk

Gylling skole pæd.Helle Bjerregaard Jacobsen hell449j@odsko.dk

Gyvelhøjskolen Anette Weldingh anet3060@skole.skanderborg.dk

Herskindskolen Jørgen Silberbauer jbsilberbauer@gmail.com

Hou skole Steen Bording uvhzw5at@odsko.dk

Hundslund skole Finn Christensen finngad@christensen.mail.dk  

Højboskolen Rikke Vestergaard rikke.westergaard1@skolekom.dk

Hørningskolen Pæd. Anders Nielsen andersdynanielsen@gmail.com 

Knudsøskolen Liss Eriksen liss@lisses.dk

Låsby skole Tommi Bastholm Larsen tbastholm@hotmail.com

Låsby skole Pæd. Jane Køge Stenholt jane2967@skole.skanderborg.dk

Morten Børup skolen  Lars Ø Saugman larssaugman@hotmail.com

Mølleskolen Liselotte Kold Thorup lotte.thorup2@skolekom.dk

Niels Ebbesen skolen Judy Jensen judy.jensen@skolekom.dk

Parkvejens skole Morten Dam mdam000@gmail.com

PPR Odder Familievejleder Tina Andreasen tina.andreasen@odder.dk

PPR Odder Familievejleder Hanne Fleron hanne.fleron@odder.dk

PPR Skb.Konsulent Birgitte Lindholm birgitte.lindholm@skanderborg.dk   

Saxild skole Ingrid Skalkhøj j_skalkhoej@hotmail.com

Skovbyskolen Rikke C. Jonassen rikke.jonassen@skanderborg.dk

Stilling skole Pernille Weilert pernille.weilert@gmail.com

Stjærskolen Sanne Østergaard sanne.oestergaard4@skolekom.dk

UU Center Michael Møller. projektled. Michael.moller@skanderborg.dk

Veng skole og Børnehus Pernille Schougaard p.schougaard@cdnet.dk

Vestskolen afd. Skovbakkesk. Litha Kæmpe Nielsen uvfzgy9g@odsko

Vestskolen afd. Vestermarksk. Pæd. Sanne lundsoerensen@yhahoo.dk

Virring skole Martin Hoa Møller martin.moeller28@skolekom.dk

Voerladegård skole Lise Bendix Hansen lebeha@hotmail.com