Arbejdsmiljørepræsentanter

På hver af ans.stederne i kredsen er der valgt en arbejdsmiljørepræsentant, som er til din rådighed med hjælp og vejledning. I langt de fleste tilfælde vil du umiddelbart kunne få et fyldestgørende svar, hvis du henvender dig til vedkommende. I nogle sager vil arbejdsmiljørepræsentanten henvise dig til Kredskontoret eller selv gå videre med sagen denne vej. Du er altid velkommen til selv at henvende dig direkte til kredskontoret.

Bakkeskolen Lone Rømer loneroemer@gmail.com

Bjedstrup skole Jeppe Beese Frederiksen jeppebeese@hotmail.com

Ejer Bavnehøj skolen Pia Stoltenhoff pia.stoltenhoff@skolekom.dk

Gl. Rye skole pæd. Annette Andersen anette.andersen83@skolekom.dk

Gylling skole pæd.Helle Bjerregaard Jacobsen hell449j@odsko.dk

Gyvelhøjskolen Anette Weldingh anet3060@skole.skanderborg.dk

Herskindskolen Jørgen Silberbauer jbsilberbauer@gmail.com

Hou skole Steen Bording steen-bording@skolekom.dk

Hundslund skole Finn Christensen finngad@christensen.mail.dk  

Højboskolen Rikke Vestergaard rikke.westergaard1@skolekom.dk

Hørningskolen Pæd. Anders Nielsen andersdynanielsen@gmail.com 

Knudsøskolen Liss Eriksen liss@lisses.dk

Låsby skole Tommi Bastholm Larsen tbastholm@hotmail.com

Morten Børup skolen  Lars Ø Saugman larssaugman@hotmail.com

og Rasmus Bredal Jensen bredal17@gmail.com

Mølleskolen Liselotte Kold Thorup lotte.thorup2@skolekom.dk

Niels Ebbesen skolen Judy Jensen judy.jensen@skolekom.dk

Parkvejens skole Morten Dam mdam000@gmail.com

PPR Odder konsulent Jens Henriksen jens.nyrup.henriksen@odder.dk

PPR Odder Konsulent Peter Nørskov Mørch peter.moerch@odder.dk

PPR Skb.Konsulent Birgitte Lindholm birgitte.lindholm@skanderborg.dk   

Saxild skole Ingrid Skalkhøj j_skalkhoej@hotmail.com

Skovbakkeskolen Litha Kæmpe Nielsen uvfzgy9g@odsko

Skovbyskolen Rikke C. Jonassen rikke.jonassen@skanderborg.dk

Stilling skole Pernille Weilert pernille.weilert@gmail.com

Stjærskolen Sanne Østergaard sanne.oestergaard4@skolekom.dk

UU Center Michael Møller. projektled. Michael.moller@skanderborg.dk

Veng skole og Børnehus Pernille Schougaard p.schougaard@cdnet.dk

Vestermarkskolen Pæd. Sanne Schmidt Lund lundsoerensen@yhahoo.dk

Virring skole Martin Hoa Møller martin.moeller28@skolekom.dk

Voerladegård skole Lise Bendix Hansen lebeha@hotmail.com