Nyt fra Kredsen fra den 17. marts 2015

NYT FRA KREDSEN

17. marts 2015 

Et flertal af Danmarks Lærerforenings medlemmer har stemt ja til en ny overenskomst – OK 15.

På landsplan:
Stemmeprocent: 77,3          Ja: 70,1%      Nej: 29,9%

Skanderborg-Odder Lærerkreds:

Stemmeprocent: 86,6        Ja: 81,4%     Nej: 18,6%

I kredsstyrelsen har vi anbefalet at stemme ja til overenskomsten. Vi er naturligvis derfor glade for det tydelige resultat, og vi er rigtig godt tilfredse med den store stemmedeltagelse.

Der er nu sagt ja til, at der med overenskomstens 15 punkter om arbejdstid, er et grundlag, som gør det muligt og realistisk at arbejde og samarbejde frem mod en egentlig arbejdstidsaftale.

Jeg er fuldt bevidst om, at det store ja ikke er udtryk for begejstring for Lov 409 og tingenes tilstand i øvrigt. Her tror jeg ja- og nejsigere er enige.

Det store ja opfatter jeg som mandat til at fortsætte det arbejde, som tillidsrepræsentanter og kredsstyrelse i samarbejde med skolelederne og forvaltningerne i vores to kommuner har sat i gang.

Den nye overenskomst er et signal om, at dette arbejde skal intensiveres, så vi hurtigst muligt finder løsninger, der kan lette hverdagen for lærere og børnehaveklasseledere og øge kvaliteten i skolen i det hele taget.

Vores politikere skal også i arbejdstøjet med at finde finansiering af reformen. Vi kan selv gøre meget – men rammerne er politikernes ansvar og opgave.

Jeg vil opfordre til at læse udmeldingerne fra DLF: /pressemeddelelser/2015/marts/afstemningsresultat-ok15

http://www.folkeskolen.dk/560029/laererne-stemmer-ja

På kredsstyrelsens vegne

Venlig hilsen

Bent Eriksen

Kredsformand

Emner

Målgruppe