Aktiviteter

Medlemsarrangement den 24/4 2019. Der kommer snart information ud til medlemmerne.

Kredsen inviterede i januar 2016 til fyraftensmødeom Læringsmålstyret undervisning og digitale læringsplatforme Lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere var inviteret til fyraftensmødet, hvor der blev mulighed for at forholde sig til læringsmålstyret undervisning og digitale læringsplatforme.

Mødet var arrangeret i samarbejde med Danmarks Lærerforenings sekretariat. 

Der var mulighed for at møde- og lytte til lærer Mette Frederiksen, som har talt om, at vi som lærere skal definere skolen – vi skal tænke i formålsstyret undervisning.

Du kan læse mere i Folkeskolen nr. 16. fra 22. september 2016. 

Der var på mødet også mulighed for debat deltagerne imellem.

 

 

Her kan du se programmet for aftenen.

Kl. 16.30 – 16.40:  

Velkomst og præsentation.(Åse Bonde,   konsulent DLF, Bent Eriksen, kredsformand).

Kl. 16.40 – 16.50:  

Indledende oplæg ved medlem af hovedstyrelsen i DLF (Niels Lynnerup).

Kl. 16.50 – 18.05:    

Oplæg ved Mette Frederiksen: Et kritisk blik på målstyret undervisning.

Kl. 18.05 – 18.40:  

Kort pause og gruppedrøftelser i skolegrupper.

Kl. 18.40 – 19.00:    

Opsamling på gruppedrøftelser.

Lynevaluering – og tak for i dag

Derefter inviteres du til at spise lidt mad i selskab med gode kolleger inden vi går hver til sit.

 

Venlig hilsen

Kredsstyrelsen

Skanderborg-Odder Lærerkreds